Psykoterapi er samtaleterapi

En psykoterapeut kan ved hjælp af samtaler forsøge at afklare psykiske problemer, tanker og mønstre.

Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets svære perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller føles meningsløst.

Jeg kan tilbyde et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor der er plads til hele dig. Jeg møder dig med empati og nærvær og sammen finder vi en vej mod bedre livskvalitet.

Hvordan arbejder jeg


Som psykoterapeut tilbyder jeg, dig et kærligt og trygt rum, hvor du kan dele dine tanker, følelser og refleksioner. Et personligt fristed, hvor der er plads til hele dig, til det du har brug for at tale om og bearbejde.

Hvis du søger min hjælp, fordi livet gør ondt, eller føles utilfredsstillende, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at støtte og vejlede dig i din udvikling. Mit job er ikke at “fikse” dig, men at give dig bedre mulighed for at mærke, forstå, respektere, værdsætte og udtrykke det menneske, du allerede er.

Et forløb starter med en samtale om dine ønsker og det hele foregår i dit tempo i fuld respekt for dig og dine behov. Det er din virkelighed og dine udfordringer, der er udgangspunkt for terapien. Jeg møder dig dér, hvor du er og igennem empati, nærvær og støtte vil jeg hjælpe dig til at skabe forandring og hermed opnå større livskvalitet.

Der kan være et fokus på kropsbevidsthed i terapien for at skabe sammenhæng mellem kropssansninger og indre stemninger. Ved at være bevidst om din krops tilstand, kan du handle på de signaler kroppen sender og hermed styrke din selvregulering og dine ressourcer.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening og er naturligt omsluttet af tavshedspligten. Jeg går løbende i supervision, hvilket er med til at understøtte min faglige udvikling og øge kvaliteten i mit arbejde som terapeut.

Walk'n Talk


I denne svære tid, hvor Corona fylder rigtig meget og gør det udfordrende at udøve terapi, tilbyder jeg Walk'n Talk.

Walk'n Talk er terapi udendørs. En gåtur med frisk luft og natur, hvor du kan få italesat det, der fylder i dit liv lige nu.

Terapi i naturen kan for mange føles mere afslappende end at sidde i klientstolen.

 

Jeg tilbyder sene eftermiddagstider samt weekend.